Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys

Proekologiczne rozwiązania

Troska o środowisko wymaga proekologicznych rozwiązań. Skuteczne sortowanie odpadów to dopiero początek. Nieustannie inwestujemy w rozwój parku maszyn, dzięki którym nasza praca staje się bardziej efektywna. Słowo klucz? Recykling!

Oto jakie proekologiczne działania poczyniliśmy w ostatnich latach:

Stosowanie energooszczędnej floty

Nasze pojazdy spełniają europejskie standardy emisji spalin Euro 6. Posiadamy pojazd SCANIA z napędem na gaz CNG. Inwestycja w jej zakup to symboliczny sygnał zmian, które czekają nas w najbliższych latach, by zwiększać ilość pojazdów napędzanych paliwami bardziej przyjaznymi środowisku.

Wytwarzanie paliwa alternatywnego

Dzięki obróbce odpadów tworzymy paliwa stanowiące alternatywę wobec paliw kopalnianych. W ten sposób odpady stają się surowcem, który możemy ponownie wykorzystać.

Instalacja fotowoltaiczna

Dzięki panelom fotowoltaicznych pozyskujemy zieloną energię, którą wykorzystujemy na własne potrzeby. Obecnie moc naszej instalacji sięga do 50 kw., a produkowana energia wspiera naszą codzienną pracę w Pławcach.

Bezpieczny grunt pod bazą

Pod parkingiem naszej floty i pod sortownią znajduje się warstwa folii, która zabezpiecza grunt i wodę gruntową przed olejami i odciekami ze śmieci. W ten sposób zapobiegamy skażeniu środowiska.

Szkolenia i audyty z ochrony środowiska

Systematycznie edukujemy naszą kadrę z proekologicznych zmian oraz poddajemy nasze działania audytom z ochrony środowiska. Nasi pracownicy uczestniczą w takich szkoleniach nie tylko w Polsce, ale jeżdżą też do odległych miejsc. Przykładami są szkolenia w fabryce Ros Roca w Andorze, czy proekologiczne warsztaty w Szwecji i Niemczech.

Dbamy o bioróżnorodność

Na terenie naszej instalacji w Pławcach ustawiliśmy domy dla owadów. Wiemy, jak wielkie znaczenie dla całego ekosystemu mają owady zapylające, dlatego wybraliśmy dla nich najbardziej zielony fragment zakładu. Zamieszkają w nich chrząszcze, motyle i przede wszystkim pszczoły, które będą zapylać rosnące w sąsiedztwie kwiaty.

Segregacja odpadów i surowców

Nowoczesna linia sortownicza pozwala skutecznie segregować odpady i pozyskać surowce do wtórnego wykorzystania. Jak to wygląda w praktyce? Popatrzcie, ile ton odpadów przetworzyliśmy w minionym roku:

0
tony tworzyw sztucznych
0
ton makulatury
0
ton szkła
0
ton metali