Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys

O nas

Firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami w Wielkopolsce. Odbierane odpady transportowane są profesjonalnym sprzętem do naszej instalacji w Pławcach, gdzie zagospodarowane są zgodnie z przepisami prawa.

Posiadamy również instalację do produkcji paliwa alternatywnego oraz linię sortowniczą. Specjalnie dla Państwa oferujemy szeroki zakres usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Ich rozliczanie możliwe jest w oparciu o ustalone ryczałty lub z uwzględnieniem rzeczywistej ilości wywozów i wagi odebranych odpadów. Oferujemy Państwu wywóz i zagospodarowanie odpadów mogących powstać w związku z prowadzoną działalnością.

Odbiór i utylizacja odpadów to nasza specjalność! Zapewniamy:

Historia firmy​

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys funkcjonuje na wielkopolskim rynku od 1989 roku, kiedy to właściciel rozpoczął współpracę ze Swarzędzką Spółdzielnią Mieszkaniową. Początkowo firma prowadzona była jako spółka, od 1992 roku jedynym właścicielem jest Artur Zys.

Przez pierwszych kilka lat działalność firmy skupiona była na obszarze Swarzędza i przyległych miejscowości. W miarę wzrostu liczby obsługiwanych klientów uzupełniany był park maszynowy oraz rozwijane zaplecze techniczno–biurowe. Przełomowym był 1994 r., kiedy to nastąpił gwałtowny wzrost ilości realizowanych wywozów na terenie gminy Swarzędz oraz ekspansja na tereny innych gmin – przede wszystkim w Poznaniu i Środzie Wielkopolskiej.

1989

Początek

Rozpoczęcie współpracy ze Swarzędzką Spółdzielnią Mieszkaniową
1994

Rozwój

Realizacja usług na terenie Poznania i Środy Wielkopolskiej
2000

Inwestycje

Budowa nowoczesnej bazy w Pławcach
2009

Sortownia

Zakończenie budowy i oficjalne otwarcie
2021

Fotowoltaika

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 KW
2022

Flota

Zakup nowoczesnej śmieciarki z systemem OptiView
2023

Współcześnie

Rozwinięcie działalności na 13 gmin w Wielkopolsce

W 1996 roku zakres działalności rozszerzony został o usługi zamiatania placów i ulic. Zasięg terytorialny obejmował już także gminy Kostrzyn Wielkopolski, Września, Kleszczewo. W sposób ciągły modernizowana była baza samochodowa, zakupione zostały pojazdy do obsługi wywozu odpadów w kontenerach.

Okresem najsilniejszego wzrostu był początek bieżącej dekady, kiedy to silny przyrost liczby obsługiwanych klientów pociągnął za sobą istotny rozwój przedsiębiorstwa oraz wzrost liczby pracowników. Powstała nowoczesna baza warsztatowo – socjalna w miejscowości Pławce k. Środy Wielkopolskiej, flota pojazdów została gruntownie zmodernizowana i uzupełniona o najnowsze rozwiązania w zakresie techniki komunalnej. Dalej, w latach 2000-2007 firma była administratorem składowiska odpadów w Nadziejewie.

W kolejnych latach zainwestowaliśmy w budowę nowoczesnej sortowni, której oficjalne otwarcie nastąpiło w 2009 r. To jedna z największych sortowni w Polsce. Dzięki niej odzyskujemy więcej surowców, które są ponownie wykorzystywane. Co ważne, sortownia pozwala nam rozwijać wiedzę z zakresu ekologii – umożliwiamy zwiedzanie obiektu uczniom i prowadzenie warsztatów edukacyjnych.

W kolejnych latach zaczęliśmy intensywniej inwestować w rozwiązania proekologiczne. Przykładem jest nasza instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 KW, której budowę zakończyliśmy w 2021 r. oraz zakup pojazdów napędzanych gazem CNG.

0
Tyle osób zatrudniamy w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Artur Zys
0
Średnio tyle ton odpadów przetwarzamy każdego roku

Dziś Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys jest jedną z czołowych firm komunalnych w Wielkopolsce, obsługuje 200 tysięcy gospodarstw domowych z terenu 13 gmin.

Nasze innowacyjne rozwiązania w sferze zaawansowanych i nowoczesnych pojazdów to gwarancja właściwej utylizacji wszelkich nieczystości z dbałością o ochronę środowiska.

Prowadzimy prace w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych, przemysłowych i budowlanych. Segregujemy i przetwarzamy surowce wtórne. Sprzątamy z placów i ulic. Nadzorujemy zimowe utrzymanie dróg oraz realizujemy prace robót ziemnych.