Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys

Pojemniki

Pojemniki pozwalają zachować porządek na placach budowy. Ich pojemność możesz łatwo dostosować do swoich potrzeb. Niezależnie, czy jest to mały remont, czy wielka inwestycja.

Nasze pojemniki wykonane są z wysokiej jakości tworzywa, co podnosi ich odporność na uszkodzenia fizyczne oraz takie, które wynikają z warunków atmosferycznych. Każdy z pojemników ma certyfikat poświadczający jego wysoką jakość. Pojemniki przeznaczone są do odpadów powstałych w wyniku działalności gospodarczej, ale też skierowane są do klientów prywatnych. W zależności od rodzaju, można w nich gromadzić odpady komunalne, zielone oraz nadające się do recyklingu: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale.

Rodzaje pojemników:
Pojemniki na odpady o pojemności: 120 L, 240 L, 1100 L
Pojemnik SM-120 L
Pojemnik SM-240 L
Pojemnik 1100 L