Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys

Polityka prywatności

Gwarancje i odpowiedzialność

Niniejszy serwis internetowy ma charakter informacyjny. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys nie udziela gwarancji odnośnie dostępnych w serwisie treści, oraz nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z korzystania z zasobów serwisu www.

Firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys nie odpowiada za zawartość zewnętrznych stron internetowych, do których mogą prowadzić odnośniki zawarte w serwisie firmy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys.

Licencje

Zamierzeniem firmy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys jest prowadzenie innowacyjnego i aktualnego serwisu internetowego. Z uwagi na fakt, że pragniemy chronić swoją własność intelektualną, a w szczególności patenty, znaki towarowe i prawa autorskie.

W związku z powyższym, żadne licencje do wykorzystania własności intelektualnej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys oraz podmiotów trzecich nie są dostępne za pośrednictwem serwisu internetowego.

Informacje o produktach

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz obrazy zawarte na stronach serwisu internetowego www.puk-zys.pl opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, a w szczególności informacji o dostępnych kolorach, materiałach, wyposażeniu, specyfikacjach i modelach, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys nie odpowiada za błędy typograficzne.

Zmiany warunków i zastrzeżeń

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys zastrzega prawo wszelkich modyfikacji informacji w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony www.