Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej zaświadcza, iż Artur Zys prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług komunalnych ARTUR ZYS (…) świadczy usługi w ramach umowy na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości położonych na terenie Związku.