Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys

Zamów kontener

Najpierw wybierz surowiec, a następnie przejdziesz do ekranu wyboru wielkości kontenera.
Czy masz wpis do rejestru BDO? Kliknij TUTAJ i sprawdź!

Wybierz rodzaj odpadów, a następnie rozmiar kontenera:

Zmieszane odpady opakowaniowe

service img

Zmieszane odpady budowlane

service img

Odpady ze sprzątania ulic i placów

service img

Odbierzemy odpady wielkogabarytowe

service img

Trociny, wiórki, ścinki, drewno

service img

Odpady tworzyw sztucznych

service img

Kontener do odbioru odpadowej papy

service img

Odbieranie odpadów z cmentarzy

service img

Jak poprawnie załadować kontener?

Pamiętaj, by nie był przepełniony. Dostawy kontenerów realizujemy od godziny 6 do 16. Zamówienia złożone po godzinie 12 zrealizujemy w następny dzień roboczy. W przypadku pytań proszę dzwonić pod podany niżej numer telefonu.

Kontenery małe

tel. 605 734 578

Kontenery duże

tel. 605 839 004